Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: xe dap han quoc

Xử phạt hình sự đối với tội phạm lừa đảo

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Lừa đảo được chia thành 2 hình thức: “lừa đảo thông thường và lừa đảo có tổ chức”. Lừa đảo có tổ chức là hình thức lừa đảo có phân công vai trò nhiệm vụ cho từng người để thực hiện ý đồ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sự chuẩn bị trước một cách chính xác và có tổ chức, là trường hợp của tội phạm chuyên nghiệp. Bao gồm các dạng như:

 • Lừa đảo dịch vụ tín dụng qua điện thoại
 • Lừa đảo tài chính, cờ bạc
 • Lừa đảo bảo hiểm
 • Lừa đảo đất đai, bất động sản
 • Lừa đảo tiền hỗ trợ từ ngân sách quốc gia
 • Lừa đảo đa cấp có kế hoạch và chủ đích

So với tội lừa đảo chiếm đoạt thông thường thì tội lừa đảo chiếm đoạt có tổ chức bị xử phạt nặng hơn, dù điểm xuất phát phạm tội khác nhau hay chỉ là đồng phạm có hành động phạm tội nhỏ thì vẫn bị xử phạt nặng.

Tiếp theo là tài sản thu được từ hành vi lừa đảo (nghĩa là số tiền đạt được từ hành vi lừa đảo hoặc tài sản, của cải chiếm đoạt được từ người thứ 3 nhờ vào hành vi lừa đảo) được chia thành 5 mức:

 • Mức 1: dưới 1 trăm triệu won
 • Mức 2: Trên 1 trăm triệu won, dưới 5 trăm triệu won
 • Mức 3: Trên 5 trăm triệu won, dưới 5 tỷ won
 • Mức 4: Trên 5 tỷ won, dưới 30 tỷ won
 • Mức 5: trên 30 tỷ won
 • Hình phạt theo tiêu chuẩn hình sự cụ thể như sau:

1. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông thường

Mức          Phân loại   Giảm án Tiêu chuẩn Tăng nặng
  1 Dưới 1 trăm triệu won ~ 1 năm 6 tháng ~
1 năm 6 tháng
1 năm ~
2 năm 6 tháng
  2 Trên 1 trăm triệu won, dưới 5 trăm triệu won 10 tháng ~
2 năm 6 tháng
1 năm ~ 4 năm 2 năm 6 thág ~ 6 năm
  3 Trên 5 trăm triệu won, dưới 5 tỷ won 1 năm 6 tháng ~ 4 năm 3 năm ~
6 năm
4 năm ~
7 năm
  4 Trên 5 tỷ won, dưới 30 tỷ won 3 năm ~
6 năm
5 năm ~ 8 năm 6 năm ~
9 năm
  5 Trên 30 tỷ won 5 năm ~
9 năm
6 năm ~ 10 năm 8 năm ~
13 năm

2. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức

Mức           Phân loại  Giảm án  Tiêu chuẩn Tăng nặng
  1 Dưới 1 trăm triệu won 1 năm ~
2 năm 6 tháng
1 năm 6 tháng ~ 3 năm 2 năm 6 tháng ~ 4 năm
  2 Trên 1 trăm triệu won, dưới 5 trăm triệu won 1 năm 6 tháng ~ 3 năm 2 năm ~
5 năm
4 năm ~
7 năm
  3 Trên 5 trăm triệu won, dưới 5 tỷ won 2 năm ~
5 năm
4 năm ~
7 năm
6 năm ~
9 năm
  4 Trên 5 tỷ won, dưới 30 tỷ won 4 năm ~
7 năm
6 năm ~
9 năm
8 năm ~
11 năm
  5 Trên 30 tỷ won 6 năm ~
10 năm
8 năm ~
13 năm
  Trên 11 năm

Bài viết liên quan: https://hanquoc.kr/lua-dao-보이스피싱-voice-phishing/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.