Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: popcorn 1085072 1280

Top 10 phim Hàn Quốc năm 2017

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr2

Bảng xếp hạng 10 phim được ưa thích nhất hàn quốc năm 2017, theo lượng khán giả xem

Lượng khán giả được tính đến 30 tháng 11, 2017
Theo số liệu vé được cung cấp bởi KOBIS

1. 택시운전사 (Tài xế Taxi)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %ED%83%9D%EC%8B%9C%EC%9A%B4%EC%A0%84%EC%82%AC

Người xem : 12.2 triệu lượt
Vé bán được : 95 triệu đô la Mỹ

Khời chiếu ngày : 2 tháng 8 (mùa hè)
Phát hành: Showbox
Đứng hạng 1 trong 21 ngày

2. 공조

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %EA%B3%B5%EC%A1%B0

3. 범죄도시 (Thành phố tội phạm)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %EB%B2%94%EC%A3%84%EB%8F%84%EC%8B%9C

4. 군함도

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %EA%B5%B0%ED%95%A8%EB%8F%841

5. 청년경찰 (Cảnh sát vị thành niên)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %EC%B2%AD%EB%85%84%EA%B2%BD%EC%B2%A02

6. 더킹 (Đức vua)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %EB%8D%94 %ED%82%B9

7. 남한산성 (Thành namhansan)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %EB%82%A8%ED%95%9C%EC%82%B0%EC%84%B11

8. 아이 캔 스피크 (I can speak)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %EC%95%84%EC%9D%B4%EC%BA%94%EC%8A%A4%ED%94%BC%ED%81%AC2

9. 프리즌 (Nhà tù)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A6%8C

10. 살인자의 기억법 (Kí ức của kẻ sát nhân)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: %EC%82%B4%EC%9D%B8%EC%9E%90%EC%9D%98 %EA%B8%B0%EC%96%B5%EB%B2%951

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.