Hướng dẫn hoàn thuế năm 2018 (tiếng Anh)

Đánh giá bài viết này

Nhằm mục đích hỗ trợ việc nhận tiền hoàn thuế của các bạn sinh viên và người đi làm không có lương chính thống tại Hàn, đây là hướng dẫn hoàn thuế có hình bằng Tiếng Anh

Download Hướng dẫn hoàn thuê ở đây

Facebook Comments