Đại sứ quán VN

Thủ tục đổi visa D2 (sinh viên) sang visa E1 (giảng viên) và E3 (nghiên cứu)

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Giấy tờ cơ bản

 • Hợp đồng đã ký với trường, làm việc như Research Professor/ Assistant Professor. Tuy nhiên, giấy bổ nhiệm (교원할용겨힉서) cũng được thay thế cho HĐ trong trường hợp này.
 • Copy danh sách tất cả các ứng viên được bổ nhiệm chung đợt, có tên người được bổ nhiệm trong đó. Trang cuối của danh sách này phải có chữ ký của tất cả thành viên hội đồng xét duyệt.
 • Copy giấy chứng nhận hoạt động của trường/viện 사업자등록증
 • Copy bằng tiến sĩ và bảng điểm đi kèm
 • Passport
 • Thẻ ID cũ; Application form + 01 photo
 • Phí 130,000 KW

Thời gian

 • Việc apply E-1/E-3 không cần lấy giấy hẹn online, tới đóng tiền lấy tem và nộp trực tiếp lầu 1 (bên trái từ cổng vào, đối với văn phòng Mokdong ở Seoul)
 • Thông thường từ lúc applied thành công (không đòi thêm giấy tờ bổ sung) mất 10 – 15 ngày.
 • Có thể xin với giấy tốt nghiệp tạm thời, tuy nhiên giấy 교원할용겨힉서 cần phải có.
 • Việc xin E-1 cần thực hiện trước ngày HĐ có hiệu lực ít nhất 1 ngày (nếu không có thể bị phạt)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.