Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: money 2696234 1920

Thu nhập bình quân đầu người (GNI) của Hàn Quốc năm 2019

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Chỉ số dùng để tính loại visa phụ thuộc F-2-7nhập tịch

Thu nhập chính thức được cục thống kê công bố là 37,356,000 won một năm [nguồn], tăng 1.5% so với năm trước

Biểu đồ thống kê

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot from 2020 03 06 18 44 02

Số liệu các năm trước

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot from 2020 03 06 18 44 08

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.