Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: pexels photo 259165

Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2017 được công bố

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr 1

Tổng thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2017 là 29,740 USD. Tương đương 33,636,000 WON. Bạn cần nắm được số tiền này để chứng minh tài chính hoặc thu nhập khi đổi visa hoặc bảo lãnh người thân.
 
http://plus.hankyung.com/apps/newsinside.view?aid=201803286126Y&category=&sns=y

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.