Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 29 at 9.38.38 AM

Thông tin về thi TOPIK nói và thi thử TOPIK nói

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

NIIED tổ chức thi thử lĩnh vực nói (말하기) lần thứ 5

1 trong các lí do lớn gần đây lượng người đăng kí thi TOPIK tăng ào ạt là vì ‘nguy cơ’ NIIED (Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc) sẽ thêm lĩnh vực Nói vào đề thi vốn chỉ có Nghe-Đọc-Viết.

Thi sớm để bảo toàn thành tích là 1 giải pháp an toàn; nhưng chịu khó luyện tập, thử thách bản thân để sẵn sàng cho sự thay đổi là 1 kĩ năng cần thiết. Vì thành tích chỉ là con số và chứng chỉ có hiệu lực 2 năm thôi, còn thực lực nếu được nuôi dưỡng và cọ sát sẽ trở thành phương tiện đắc lực lâu dài.
Kì thi thử được tổ chức trong tuần: thứ năm ngày 7 & ngày 19 tháng 7, ở Yonsei và Sogang.

Cách đăng kí:

http://topik.go.kr >> 공지사항 >> ‘한국어능력시험 말하기’ 모의시험 실시 안내

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 29 at 9.38.38 AM

> tải + điền đơn đăng kí >> gửi đến [email protected]

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 29 at 9.39.33 AM
Hạn đăng kí đến ngày 31/5/2018

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.