Thông báo về việc miễn trách đối với người bất hợp pháp khi bị cảm cúm

Nhằm đối phó dịch một cách tốt hơn, chính phủ Hàn Quốc vừa có chính sách miễn trục xuất với người bất hợp pháp khi có triệu chứng của virus Vũ Hán đến khám tại các cơ sở y tế công cộng như 보선소 và bệnh viện công.

Tham khảo: tài liệu chính thức của chính phủ

http://www.korea.kr/common/download.do?fileId=189604988&tblKey=GMN

Bình luận

Close
Social profiles