Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: wing plane flying airplane 62623 1

Thông báo không cần xác nhận của đại sứ quán để nhập cảnh

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

Hiện nay một số hãng hàng không yêu cầu công dân Việt Nam phải nộp Giấy xác nhận của Đại sứ quán mới được lên máy bay về Việt Nam. Về việc này, Đại sứ quán đã gửi công hàm thông báo cho các hãng hàng không liên quan về việc mọi công dân Việt Nam được phép nhập cảnh Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, và đề nghị các hãng KHÔNG yêu cầu công dân ta phải xuất trình giấy xác nhận của Đại sứ quán. 

Công dân Việt Nam tại Hàn Quốc khi làm thủ tục xuất cảnh có thể xuất trình CÔNG HÀM đính kèm dưới đây nếu các hãng hàng không yêu cầu.

Lý do cần thông báo này

Trong văn bản số 118/TB-VPCP của văn phòng chính phủ, có đoạn như sau

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot from 2020 03 26 12 13 08

Các hãng hàng không đã hiểu đọan “phải đăng ký với cơ quan đại diện” nghĩa là cần có sự cho phép của đại sứ quán Việt Nam.

Công văn 2595 của bộ giao thông vận tải cũng có nội dung tương tự

Trường hợp vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam về nước thì phải có ý kiến của Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Công văn 2595

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.