xây dựng

Thống kê tình hình lưu trú của người nước ngoài tại Hàn Quốc và các chính sách giảm bất hợp pháp của chính phủ Hàn Quốc

Thống kê Dưới đây là thống kê hàng năm của cục quản lý XNC về về lượng người lưu trú nước ngoài và tình hình bất hợp pháp tại Hàn Quốc qua các năm (bao gồm tất cả các quốc tịch, không chỉ riêng Việt Nam). Mặc dù cảnh sát Hàn Quốc ra sức truy quét …

Thống kê tình hình lưu trú của người nước ngoài tại Hàn Quốc và các chính sách giảm bất hợp pháp của chính phủ Hàn Quốc Read More »

Hạn chế du học sinh làm trong lĩnh vực xây dựng

Du học sinh bị hạn chế làm thêm trong lĩnh vực ngành xây dựng Luật hiện hành: Du học sinh bị giới hạn làm thêm trong ngành công nghiệp sản xuất. Bộ tư pháp cho rằng để giảm thiểu việc tuyển dụng lao động nước ngoài trái phép trong lĩnh vực lao động phổ thông, …

Hạn chế du học sinh làm trong lĩnh vực xây dựng Read More »