Lao động E-7 về nước cần chuẩn bị gì

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: wing plane flying airplane 62623 1

Những điều cần biết dành cho lao động E-7 về nước: các thủ tục cần làm, các giấy tờ cần chuẩn bị Trước khi về nước Chấm dứt hợp đồng lao động Thông báo với công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động để về nước, thông thường là trước 30 ngày Hai … Đọc tiếp

10 Loại bảo hiểm tại Hàn Quốc

10 Loại bảo hiểm tại Hàn Quốc

Giới thiệu tổng quan về các loại bảo hiểm ở Hàn Quốc: định nghĩa, vai trò, cách đăng ký, các loại bảo hiểm bắt buộc cho từng loại visa

19 Shares

Lao động E-9 hợp pháp khi về nước cần chuẩn bị gì

Lao động E-9 hợp pháp khi về nước cần chuẩn bị gì

Những điều cần biết dành cho lao động E-9 tại Hàn Quốc khi chuẩn bị về nước: các thủ tục cần làm, các giấy tờ cần chuẩn bị, những lợi ích có thể có. Trước khi về nước Chuẩn bị kế hoạch về nước Mẫu đơn đăng ký tiếng Hàn: 출국예정신고서 Sau khi khai báo kế … Đọc tiếp

209 Shares

Bất hợp pháp về nước 5 điều cần chuẩn bị

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: wing plane flying airplane 62623 1

Quy định, quy trình và các bước để tiến hành về nước cho người Bất hợp pháp cư trú tại Hàn Quốc để đảm bảo quyền lợi tối đa. Cập nhật tháng 11/2020 Thông tin đăng ký về nước trong mùa dịch có tại https://hanquoc.kr/covid-19/ Thông tin về đợt ân xá cho bất hợp pháp … Đọc tiếp

46 Shares
×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!