Kế hoạch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Hàn Quốc

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: tiem vacxin astrazeneca o seoul 16147489180311019977727

Về vắc xin ngừa COVID-19 ra mắt vào ngày 26 tháng 2 vừa qua, vấn đề lớn nhất mà người dân nào cũng quan tâm là: Những ai sẽ là người đầu tiên được tiêm chủng và những người khác sẽ được tiêm theo thứ tự nào. Vì các cơ quan y tế đang có … Đọc tiếp