Dự thảo cho phép đóng tiền phạt để tránh bị trục xuất

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 89u1tCh

Chính phủ đang thúc đẩy một chương trình trong đó công dân nước ngoài bị trục xuất do vi phạm nhẹ có thể gia hạn thời gian cư trú hợp pháp để đổi lấy “khoản đóng góp”, Bộ Tư pháp cho biết. Theo một tài liệu nghiên cứu về chủ đề này do Bộ Tư … Đọc tiếp

Bất hợp pháp về nước thì bị phạt bao nhiêu cập nhật 2020

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: jeshoots com mSESwdMZr A unsplash

Dịch vụ khai báo về nước hộ Trong trường hợp bạn không biết tiếng Hàn và ngần ngại đi khai báo xuất cảnh, chúng tôi có thể giúp bạn khi muốn tái nhập cảnh Hàn Quốc, người bất hợp pháp sẽ bị phạt bao nhiêu Văn phòng Hàn Quốc Kia Rồi chúng tôi đã từng … Đọc tiếp

59 Shares