thu nhập

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 20200811000785 0

Kết quả bước đầu thí điểm thu nhập căn bản ở tỉnh Gyeonggi

Trong bài phân tích ngày hôm nay, Hàn Quốc Kia Rồi sẽ công bố kết quả bước đầu thí điểm thu nhập căn bản ở tỉnh Gyeonggi. Lý do việc thí điểm thu nhập căn bản cần được tiến hành Khi Thống đốc tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung lần đầu tiên đưa ý tưởng về thu …

Kết quả bước đầu thí điểm thu nhập căn bản ở tỉnh Gyeonggi Read More »