Kết quả bước đầu thí điểm thu nhập căn bản ở tỉnh Gyeonggi

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 20200811000785 0

Trong bài phân tích ngày hôm nay, Hàn Quốc Kia Rồi sẽ công bố kết quả bước đầu thí điểm thu nhập căn bản ở tỉnh Gyeonggi. Lý do việc thí điểm thu nhập căn bản cần được tiến hành Khi Thống đốc tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung lần đầu tiên đưa ý tưởng về thu … Đọc tiếp

Thu nhập bình quân đầu người (GNI) của Hàn Quốc năm 2019

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: money 2696234 1920

Chỉ số dùng để tính loại visa phụ thuộc F-2-7 và nhập tịch Thu nhập chính thức được cục thống kê công bố là 37,356,000 won một năm [nguồn], tăng 1.5% so với năm trước Biểu đồ thống kê Số liệu các năm trước