Được mang gì và không được mang gì khi nhập cảnh Hàn Quốc

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: christopher carson i4XLJmlYit4 unsplash

Do đời sống kinh tế phát triển, người Việt có dịp đi Hàn Quốc ngày càng nhiều. Mặc dù người Việt đã có thói quen đi nhiều nước trong khu vực nhưng so với khú vực Đông Nam Á thì Hàn Quốc khắt khe hơn nhiều trong việc cho phép đem theo một số mặt … Đọc tiếp

×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!
×
Tìm cộng tác viên!