Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 29 at 9.38.38 AM

Thông tin về thi TOPIK nói và thi thử TOPIK nói

NIIED tổ chức thi thử lĩnh vực nói (말하기) lần thứ 5 1 trong các lí do lớn gần đây lượng người đăng kí thi TOPIK tăng ào ạt là vì ‘nguy cơ’ NIIED (Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc) sẽ thêm lĩnh vực Nói vào đề thi vốn chỉ có Nghe-Đọc-Viết. Thi sớm để …

Thông tin về thi TOPIK nói và thi thử TOPIK nói Read More »