thêm tên người thân vào bảo hiểm y tế

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: screenshot 104

Cách kiểm tra danh sách người phụ thuộc bảo hiểm y tế

Trong bài viết trước, Hàn Quốc Kia Rồi từng đề cập tới việc: Chúng ta có thể thêm tên người thân vào bảo hiểm y tế quốc dân tại Hàn. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn cách kiểm tra danh sách người phụ thuộc bảo hiểm y tế mà bạn …

Cách kiểm tra danh sách người phụ thuộc bảo hiểm y tế Read More »

bảo hiểm y tế quốc dân

Thêm tên người thân vào bảo hiểm y tế quốc dân trong 5 phút

Ưu điểm vượt trội nhất của bảo hiểm y tế quốc dân tại Hàn là: chỉ cần một người đóng thì toàn bộ các thành viên còn lại trong gia đình đều được hưởng. Bạn chỉ cần đăng ký bảo hiểm y tế quốc dân. Rồi sau đó thêm tên những thành viên trong nhà …

Thêm tên người thân vào bảo hiểm y tế quốc dân trong 5 phút Read More »