thăm thân

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: tbel abuseridze N2P4ilX 2OQ unsplash

Visa bảo lãnh người thân cho người có quốc tịch (F-1-28)

Giới thiệu Trước đây chỉ có người nước ngoài mới được bảo lãnh người thân qua dài hạn. Trong bối cảnh nhiều người nước ngoài thành đạt và có quốc tịch Hàn, chính phủ Hàn đã có thêm chính sách cho phép người nước ngoài có quốc tịch được bảo lãnh bố/mẹ sang Hàn Quốc …

Visa bảo lãnh người thân cho người có quốc tịch (F-1-28) Read More »