Quyền bầu cử của gia đình đa văn hóa (dành cho người có quốc tịch)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 146135682 1721936707988483 5155561088525557242 o

Bầu cử là việc bầu ra người đại biểu đại diện cho tiếng nói, cho quyền lợi của nhân dân. Tại Hàn Quốc, chỉ cần đã nhập tịch Hàn, bạn cũng có quyền bầu cử, hoàn toàn có thể tham gia bầu cử. Tiêu chuẩn ứng cử viên  Công dân Hàn Quốc từ đủ 25 … Đọc tiếp

×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!