số tay

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: book 1822474 1920

Cẩm nang sinh con, tiêm phòng và đến trường ở Hàn Quốc bằng tiếng Việt

Hàn Quốc Kia Rồi xin cung cấp cho các bạn bộ tài liệu về sinh con, tiêm phòng và đến trường cho các vị phụ huynh ở Hàn Quốc Cẩm nang đưa con đến trường Hàn Quốc tiếng Việt Sách giới thiệu về hệ thống giáo dục và cách đưa con đi học ở Hàn …

Cẩm nang sinh con, tiêm phòng và đến trường ở Hàn Quốc bằng tiếng Việt Read More »

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 09 10 at 6.15.22 PM

Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc cho người nhập cư diện hôn nhân (F-6)

Hanquoc.kr xin cung cấp cho các bạn số tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc cho người nhập cư diện hôn nhân (F-6) bản tiếng Việt nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Hàn Quốc. Số tay bao gồm các nội dung sau …

Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc cho người nhập cư diện hôn nhân (F-6) Read More »

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 09 10 at 6.10.11 PM

Số tay hướng dẫn lao động nước ngoài tại Hàn Quốc (tiếng Việt)

Hanquoc.kr xin cung cấp cho các bạn số tay hướng dẫn lao động nước ngoài tại Hàn Quốc bản tiếng Việt nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Hàn Quốc. Số tay bao gồm các nội dung sau Giới thiệu về đất nước hàn …

Số tay hướng dẫn lao động nước ngoài tại Hàn Quốc (tiếng Việt) Read More »