Công ty Brique tuyển dụng

Công ty ở Seongnam cần tuyển một số vị trí như sau, có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm đều có thể ứng tuyển. Thông tin job là bằng tiếng Anh, và tuyển 3 vị trí. Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về email của mình: [email protected] ## Who we are? We are Brique,…