Sử dụng xe Kickboard thế nào cho đúng?

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 1案2

Sử dụng xe ván trượt Scooter (전동킥보드)/ xe Kickboard là một trào lưu được các bạn trẻ vô cùng ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết quy định điều khiển xe Kickboard cho đúng với pháp luật Hàn Quốc. Tốc độ chạy xe Kickborad Theo quy định đã được ban hành từ tháng … Đọc tiếp