nợ lương

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 8453810 1578705958001404769722

Nâng bảo hiểm nợ lương cho lao động E9 năm 2021

Khi giám đốc nợ lương, không thanh toán tiền lương cho lao động, người lao động có thể gọi qua công ty bảo hiểm bảo đảm Seoul 02-777-6689 hoặc 02-2081-1495 để đăng ký nhận tiền lương theo diện bảo hiểm bảo đảm tiền lương. Tối đa có thể nhận được 4 triệu won/ người; theo …

Nâng bảo hiểm nợ lương cho lao động E9 năm 2021 Read More »

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: https s3 ap northeast 1.amazonaws.com psh ex ftnikkei 3937bb4 images 1 1 7 0 13730711 2 eng GB 20180424 moon

Quy trình xử lý nợ lương tại Hàn Quốc cập nhật 2020

Xử lý nợ lương tại Hàn Quốc chắc chắn là công tác mà bất cứ người lao động nào cũng quan tâm. Bởi vậy, ngày hôm nay, Hàn Quốc Kia Rồi sẽ giúp các bạn tìm hiểu chi tiết về quy trình giải quyết nợ lương này. Tình trạng các công ty Hàn Quốc nợ …

Quy trình xử lý nợ lương tại Hàn Quốc cập nhật 2020 Read More »