Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: freestocks org 9rHgOVRdrDM unsplash

Hẹn hò ở Hàn Quốc

Phong tục hẹn hò ở Hàn Quốc Người Hàn theo khổng gíao nên ngày xưa phong tục hẹn hò có giống Việt Nam theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng ngày nay thì đã khác. Hầu hết các trường hợp hẹn hò thành công ở Hàn là qua sự giới thiệu của …

Hẹn hò ở Hàn Quốc Read More »