Nâng bảo hiểm nợ lương cho lao động E9 năm 2021

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 8453810 1578705958001404769722

Khi giám đốc nợ lương, không thanh toán tiền lương cho lao động, người lao động có thể gọi qua công ty bảo hiểm bảo đảm Seoul 02-777-6689 hoặc 02-2081-1495 để đăng ký nhận tiền lương theo diện bảo hiểm bảo đảm tiền lương. Tối đa có thể nhận được 4 triệu won/ người; theo … Đọc tiếp