Miễn chế độ bắt buộc bảo hiểm cho sinh viên tới năm 2021

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 00000

Xin chúc mừng! Từ tháng 1 năm nay trở đi, các bạn du học sinh sẽ được miễn chế độ bắt buộc bảo hiểm cho tới năm 2021! Yêu cầu đóng bảo hiểm y tế quốc dân và mức phí trước đó Các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm Bảo hiểm theo nơi … Đọc tiếp

×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!