Nhận tiền hỗ trợ chi phí chăm sóc thai nhi

Nhận tiền hỗ trợ chi phí chăm sóc thai nhi

Mức hỗ trợ Bắt đầu từ năm 2019, chính phủ Hàn Quốc tăng mức hỗ trợ chi phí khám thai và sinh nở cho tất cả các sản phụ (mang thai từ năm 2019), bao gồm cho cả người Việt tại Hàn (không cần phải có chồng / vợ người Hàn), chỉ cần là người…