lương

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 8453810 1578705958001404769722

Nâng bảo hiểm nợ lương cho lao động E9 năm 2021

Khi giám đốc nợ lương, không thanh toán tiền lương cho lao động, người lao động có thể gọi qua công ty bảo hiểm bảo đảm Seoul 02-777-6689 hoặc 02-2081-1495 để đăng ký nhận tiền lương theo diện bảo hiểm bảo đảm tiền lương. Tối đa có thể nhận được 4 triệu won/ người; theo …

Nâng bảo hiểm nợ lương cho lao động E9 năm 2021 Read More »

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: cdc LiNIONbajm4 unsplash

Vấn đề lương khi công ty bị ảnh hưởng bởi virus

Trong những ngày gần đây, một vấn đề nóng trong cộng đồng người làm việc ở Hàn Quốc là mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi công ty không thể hoạt động được Theo luật sư Song Jaeho của văn phòng luật YIO, các bạn sẽ được: Nhận 70% mức lương bình thường nếu …

Vấn đề lương khi công ty bị ảnh hưởng bởi virus Read More »