Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: unnamed

Cho phép người lao động nước ngoài khai báo chuyển xưởng online

Do tình hình dịch Covid-19 ngày càng có những diến biến nghiêm trọng, để tránh tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu lây lan bệnh dịch, Bộ Lao động Hàn Quốc đưa ra chương trình khai báo chuyển xưởng online áp dụng cho người lao động nước ngoài. Nội dung cụ thể của chương trình khai …

Cho phép người lao động nước ngoài khai báo chuyển xưởng online Read More »