học sinh

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 2376740 image2 1

Kinh nghiệm gia hạn visa D2 qua mạng

1. Đọc kĩ và làm theo đúng hướng dẫn của trang hikorea.go.kr. 2. Vẫn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như làm trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh. 3. Giấy tờ scan phải rõ ràng, nếu mờ hoặc chữ viết tay khó đọc họ sẽ bắt gửi lại. 4. Phải dùng form mới nhất …

Kinh nghiệm gia hạn visa D2 qua mạng Read More »

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: home 1353389 1280

Mua bảo hiểm cho sinh viên tại Hàn

Tất cả sinh viên người nước ngoài  bao gồm học tiếng, đại học và sau đại học đều phải đóng bảo hiểm sức khoẻ bắt buộc. Một trong số các công ty bán bảo hiểm này là bảo hiểm Dongbu http://foreignerinsu.com/, là loại bảo tư nhân, gói bảo hiểm dành cho người nước ngoài. Phần trăm …

Mua bảo hiểm cho sinh viên tại Hàn Read More »