hoạt động chính trị

Người nước ngoài và hoạt động chính trị ở Hàn Quốc

Bài viết thảo luận về phạm vi hoạt động chính trị của người nước ngoài tại Hàn Quốc Quy định của pháp luật về hoạt động chính trị Điều 17 của đạo luật kiểm soát nhập cư https://en.wikisource.org/wiki/Immigration_Control_Act_of_South_Korea không cho phép người nước ngoài tham gia các hoạt động chính trị tại Hàn Quốc, trừ …

Người nước ngoài và hoạt động chính trị ở Hàn Quốc Read More »