chinh-sach-ho-tro-nguoi-viet-tai-Han

Hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc cho gia đình đa văn hoá

Chính phủ Hàn Quốc cùng các tổ chức, đoàn thể đã cung cấp các chính sách, dịch vụ để hỗ trợ nhiệt tình người dân ngoại quốc đang sinh sống tại Hàn. Với người nước ngoài nói chung và người Việt nói riêng, những chính sách này chính là động lực to lớn để thúc …

Hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc cho gia đình đa văn hoá Read More »