hộ chiếu

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: pexels photo 1266017

3 bước xử lý khi mất hộ chiếu ở Hàn Quốc

Báo mất hộ chiếu Ra đồn cảnh sát gần nhất để báo mất. Cần cung cấp Thông tin cá nhân Tên tuổi Địa chỉ Bạn sẽ nhận được giấy xác nhận mất hộ chiếu. Liên lạc với cơ quan ngoại giao để vô hiệu hoá hộ chiếu đã mất Nếu đang bận việc mà sợ …

3 bước xử lý khi mất hộ chiếu ở Hàn Quốc Read More »