Minh họa visa Hàn Quốc

Hướng dẫn đăng ký tái nhập cảnh Hàn Quốc qua mạng

Trước đây, các visa dài hạn tại Hàn Quốc được miễn giấy phép tái nhập cảnh, nhưng điều này đã thay đổi. Từ ngày 1/6/2020 trở đi, tất cả các visa tại Hàn Quốc (trừ visa ngoại giao A và kiều bào Hàn F-4) khi muốn ra khỏi Hàn Quốc và quay lại phải xin …

Hướng dẫn đăng ký tái nhập cảnh Hàn Quốc qua mạng Read More »