Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: vnhq 1

Hướng dẫn đổi sang visa F-5-2 từ visa F-6

Văn phòng Hàn Quốc Kia Rồi đã có bài viết giới thiệu về visa thường trú F-5 (sau này sẽ gọi là 영주증). Bài viết này sẽ tập trung hướng dẫn cách đổi visa cho người Việt kết hôn với người Hàn (Loại F-5-2). Điều kiện của người làm đơn xin chuyển từ visa kết hôn F6 …

Hướng dẫn đổi sang visa F-5-2 từ visa F-6 Read More »