Đại sứ quán VN

Thủ tục đổi visa D2 (sinh viên) sang visa E1 (giảng viên) và E3 (nghiên cứu)

Giấy tờ cơ bản – Hợp đồng đã ký với trường, làm việc như Research Professor/ Assistant Professor. Tuy nhiên, giấy bổ nhiệm (교원할용겨힉서) cũng được thay thế cho HĐ trong trường hợp này. – Copy danh sách tất cả các ứng viên được bổ nhiệm chung đợt, có tên người được bổ nhiệm trong …

Thủ tục đổi visa D2 (sinh viên) sang visa E1 (giảng viên) và E3 (nghiên cứu) Read More »