Dự thảo cho phép đóng tiền phạt để tránh bị trục xuất

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 89u1tCh

Chính phủ đang thúc đẩy một chương trình trong đó công dân nước ngoài bị trục xuất do vi phạm nhẹ có thể gia hạn thời gian cư trú hợp pháp để đổi lấy “khoản đóng góp”, Bộ Tư pháp cho biết. Theo một tài liệu nghiên cứu về chủ đề này do Bộ Tư … Đọc tiếp