Hàn Quốc Kia Rồi

Phương thức đề phòng lừa đảo và trộm cắp tại Hàn Quốc

Các hình thức lừa đảo phổ biến Buôn bán đa cấp bất hợp pháp, Lừa đảo tín dụng qua điện thoại (Voice Phishing) Lừa đảo qua Internet (mua bán nhưng không giao hàng hoặc giao tiền) Bán hàng đa cấp Không thông qua quá trình lưu thông bán sỉ, bán lẻ thông thường; người tiêu …

Phương thức đề phòng lừa đảo và trộm cắp tại Hàn Quốc Read More »