đăng ký khai sinh

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: optimize 1

Dự thảo cho phép người bất hợp pháp đăng ký GIẤY KHAI SINH cho con

Hàn Quốc sẽ dự thảo luật để cho phép công dân nước ngoài không có giấy tờ (bất hợp pháp) đăng ký giấy khai sinh cho con họ tại đây trong các tình huống cụ thể, để tránh việc con của họ bị tước đoạt các quyền và lợi ích liên quan đến trẻ em. …

Dự thảo cho phép người bất hợp pháp đăng ký GIẤY KHAI SINH cho con Read More »

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 26a9eac76c 162527522

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con sinh ra tại Hàn Quốc

Ngày hôm nay, Hàn Quốc sẽ chia sẻ với các bạn thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con sinh ra tại Hàn Quốc. Các giấy tờ cần có Ảnh của con: các khổ 3×4 hay 3.5×4.5, 4×6 đều được chấp nhận. Hộ chiếu bản gốc của cha mẹ Thẻ Alien Card của cha …

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con sinh ra tại Hàn Quốc Read More »