Cho phép người lao động nước ngoài khai báo chuyển xưởng online

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: unnamed

Do tình hình dịch Covid-19 ngày càng có những diến biến nghiêm trọng, để tránh tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu lây lan bệnh dịch, Bộ Lao động Hàn Quốc đưa ra chương trình khai báo chuyển xưởng online áp dụng cho người lao động nước ngoài. Nội dung cụ thể của chương trình khai … Đọc tiếp

Quyền chuyển xưởng của lao động nữ

Từ tháng 9/2018, lao động nữ visa E-9 sẽ được quyền chuyển xưởng nếu bị quấy rối và bạo lực tình dục. Theo tin từ Uỷ Ban Nhân Quyền Quốc Gia Hàn Quốc. Bộ lao động đã tiếp nhận yêu cầu của Uỷ ban nhân quyền về việc cho phép lao động nữ thuộc chương … Đọc tiếp

3 LÝ DO ĐƯỢC CHUYỂN XƯỞNG

Dựa theo khoản 25 điều 1 Luật tuyển dụng lao động nước ngoài có quy định về cho phép chuyển xưởng. Trong đó, có 3 lý do mà trung tâm tuyển dụng sẽ đồng ý cho NLĐ chuyển xưởng là: 1. Hợp đồng hết hạn, hủy hợp đồng, người sử dụng lao động vi phạm … Đọc tiếp