2 Chương trình hỗ trợ nông sản và thực phẩm cho gia đình có trẻ nhỏ

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi:

Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai rộng rãi hai chương trình hỗ trợ nông sản và thực phẩm cho các hộ gia đình có trẻ nhỏ. Thông tin chi tiết về 2 chương trình – mời Quý vị theo dõi ngay sau đây. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM … Đọc tiếp