Chú ý để không bị xe cẩu cẩu đi (2020)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi:

Nếu bảo hiểm xe của bạn không bảo vệ xe của bạn (자기 차량) (Tai nạn xảy ra do lỗi của bạn), bạn không nên thuê tư nhân (xe cẩu/ xe kéo) di chuyển xe của bạn, chú ý để không bị xe cẩu cẩu đi. Bởi vì sao chúng tôi lại nhận định như … Đọc tiếp