Cách kiểm tra thông tin đóng 4 loại bảo hiểm xã hội

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 1

Về vấn đề đóng 4 loại bảo hiểm xã hội tại Hàn, một bộ phận không nhỏ cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc có những thắc mắc như: 4 loại bảo hiểm này dành cho đối tượng nào, làm sao để kiểm tra được thông tin xem mình đã đăng ký hay chưa, … … Đọc tiếp