Miễn chế độ bắt buộc bảo hiểm cho sinh viên tới năm 2021

Miễn chế độ bắt buộc bảo hiểm cho sinh viên tới năm 2021

Xin chúc mừng! Từ tháng 1 năm nay trở đi, các bạn du học sinh sẽ được miễn chế độ bắt buộc bảo hiểm cho tới năm 2021! Yêu cầu đóng bảo hiểm y tế quốc dân và mức phí trước đó Các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm Bảo hiểm theo nơi…