Các câu hỏi khi phỏng vấn quốc tịch Hàn

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: night view 654393 1920 1

Các câu hỏi chính tiếng Hàn 국민으로서의 자세 ○ 국민의 4대 의무를 이해하고 있는지 여부– 대한민국이 다른 나라의 침략을 받는 경우 대한민국 국민으로서 어떻게 행동하여야 하는가?○ 공동체 의식– 다른 사람과의 갈등을 겪을 경우에 자기의 생각과 다르면 무조건 반대하는 것이 맞다고 생각하는가?○ 국경일 의미 : 국경일별 날짜와 제정 의의– 3․1절을 국경일로 제정한 이유 등 자유민주적 기본질서 … Đọc tiếp

Ân xá cho BHP 2018

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 48392362 2211835032181103 4851082096732536832 o

Lịch ân xá cho người bất hợp pháp (BHP) năm 2018 Theo thông tin từ bộ tư Pháp Hàn Quốc: nhằm mục đích giảm thiểu người cư trú bất hợp pháp. Chính phủ Hàn Quốc sẽ ân xá miễn cấm nhập cảnh cho người BHP tự nguyện về nước từ 2018.10.01 – 2019.03.31 Trong thời gian … Đọc tiếp

17 Shares