Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: pexels photo 259165

Về vấn đề thuế khi làm thêm của sinh viên tại Hàn

Nhiều bạn sinh viên khi đi làm thêm ở Hàn còn khá bỡ ngỡ về vấn đề thuế (vì ở VN làm vấn đề này không chặt). Ở Hàn thuế là một nghĩa vụ của toàn dân, ai cũng phải thực hiện, kể cả người nước ngoài. Bài viết này có mục đích nêu ra …

Về vấn đề thuế khi làm thêm của sinh viên tại Hàn Read More »