Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: tax 468440 1280

5 bước lấy giấy xác nhận đăng ký người nước ngoài online

Giấy xác nhận đăng ký người nước ngoài, tiếng Hàn là 외국인 등록 사실증명 là một loại giấy khá hữu dụng, có thể dùng: Thay cho thẻ người nước ngoài Chứng minh mối quan hệ với các người thân tại Hàn Chứng minh lịch sử địa chỉ ở Hàn Quốc Các bạn hoàn toàn có …

5 bước lấy giấy xác nhận đăng ký người nước ngoài online Read More »