Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 09 10 at 6.15.22 PM

Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc cho người nhập cư diện hôn nhân (F-6)

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Hanquoc.kr xin cung cấp cho các bạn số tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc cho người nhập cư diện hôn nhân (F-6) bản tiếng Việt nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Hàn Quốc.

Số tay bao gồm các nội dung sau

  • Giới thiệu về đất nước hàn quốc
  • Giới thiệu về các mối quan hệ trong gia đình
  • Cách chào hỏi và sử dụng kính ngữ
  • Cách đăng ký và sử dụng điện thoại
  • Cách sử dụng phương tiện giao thông
  • Tiếng Hàn căn bản
  • Chia sẻ của những người đi trước
  • Hồ sơ cần thiết khi nhập cảnh Hàn Quốc

Để tải về, các bạn vui lòng nhấn vào đây

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.