Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 09 10 at 6.15.22 PM

Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc cho người nhập cư diện hôn nhân (F-6)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr 1

Hanquoc.kr xin cung cấp cho các bạn số tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc cho người nhập cư diện hôn nhân (F-6) bản tiếng Việt nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Hàn Quốc.

Số tay bao gồm các nội dung sau

  • Giới thiệu về đất nước hàn quốc
  • Giới thiệu về các mối quan hệ trong gia đình
  • Cách chào hỏi và sử dụng kính ngữ
  • Cách đăng ký và sử dụng điện thoại
  • Cách sử dụng phương tiện giao thông
  • Tiếng Hàn căn bản
  • Chia sẻ của những người đi trước
  • Hồ sơ cần thiết khi nhập cảnh Hàn Quốc

Để tải về, các bạn vui lòng nhấn vào đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.