Số điện thoại của các ngân hàng phục vụ người Việt trên toàn Hàn Quốc

34 Shares

Nhằm phục vụ nhu cầu mở tài khoản, tư vấn về các dịch vụ tài chính, Hàn Quốc Kia Rồi xin được cung cấp số điện thoại của các nhân viên Woori người Việt trên toàn Hàn Quốc và số tổng đài của các ngân hàng có nhân viên người Việt

Số tổng đài của các ngân hàng có nhân viên người Việt

우리은행 1599-2288 phím 3

국민은행 1599 4477 phím 3

신한은행 1577 8380 phím 4 (giờ hành chính)

기업은행 1566 2566 phím 5-7-4 (giờ hành chính)

하나은행 1599 6111 phím 4

Số điện thoại của các nhân viên Woori người Việt trên toàn Hàn Quốc

Số điện thoại
Số điện thoại
34 Shares

Viết một bình luận