Số điện thoại của các dịch vụ tìm việc nhận người Việt

Sau đây là danh sách các số điện thoại nhận giới thiệu việc làm cho người việc có visa đi làm (F2, F5, F6) tại Hàn

  • 010-9762-1577 (Gyeonggi)
  • 010-9244-3982 (Able)
  • 010-2203-7428 (김동찬)
  • 010-9347-6158

Tham khảo thêm

Các ứng dụng tìm việc làm thêm tại Hàn Quốc

Facebook Comments

Close
Social profiles

Nhận bài mới qua email

Join 1.208 other subscribers